ประกาศ ขอเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 15.00 น. เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19

28 เมษายน 2565